Generators & Service

จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ทุกขนาด พร้อมอะไหล่ บริการติดตั้ง,
และขนส่งรวมถึงเครื่องผลิตพลังงานสำรองต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม พร้อมบริการทั้งในและต่างประเทศตามที่ลูกค้าต้องการ
Tel : 02-363-6267 Hotline 24Hrs. 06-4949-4929 Email : sales@star-gen.com

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรภัทร สตาร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2532 เพื่อทำธุระกิจขายและเซอร์วิสเครื่องจักรขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมถึงการ

บริการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆจนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบันนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นกว่าสมัยก่อน ทำให้ปัญหาการเกิดไฟฟ้า

ขัดข้องหรือกำลังไฟฟ้าตกเกิดขึ้นบ่อย ทางเราเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงได้ขยายกิจการโดยการจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ

รวมถึงอะไหล่และบริการติดตั้ง ขนย้าย และบริการหลังการขาย ภายใต้ชื่อ StarGen(สตาร์ เจ็น)เพื่อรองรับลูกค้าที่มีปัญหาไฟขัดข้อง

กระแสไฟไม่เต็มกำลัง เพื่อให้กิจการของท่านดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

 

Star Gen by GIRAPUTHER STAR / สตาร์ เจ็น โดย หจก. จิรภัทร สตาร์ ได้จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ทุกขนาด พร้อมอะไหล่

บริการติดตั้งและขนส่งรวมถึงเครื่องผลิตพลังงานสำรองต่างๆที่มีอยู่ใน ปัจจุบันทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม พร้อมบริการทั้งในและ

ต่างประเทศตามที่ลูกค้าต้องการ Tel : 02-363-6267 Fax : 02-363-6341 Hotline 24Hrs. 06-4949-4929 9 Email : sales@star-gen.com

Facebook : https://www.facebook.com/StarGenGiraputhrStar